Meny
Om oss
Ansökningar och projekt

Projekt som gör skillnad

Varje år får föreningar och lokala initiativ finansiell hjälp av oss att förverkliga projekt som gör skillnad i det lokala samhället. Vi delar varje år ut miljoner i vårt verksamhetsområde till projekt som syftar till att främja sparsamhet, näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Strategiska satsningar

Stiftelsens stipendier samt ett fåtal samarbeten med utvalda partners med inriktning för en hållbar samhällsutveckling. Dessa ansökningar förbereds och avtalas genom kontakt med stiftelsens kansli och/eller styrelse innan ansökan lämnas in.

Ung Ekonomi

Stiftelsen tillsammans med Swedbank utbildar ungdomar inom privatekonomi i Skåne. Det är viktigt för unga att få prata om privatekonomi, sparande, pension eller bostad så de kan fatta kloka beslut om sin egen framtid.

Utbildningspaketet "Ung ekonomi" syftar till att underlätta och förstå alla de val vi behöver göra runt vår privatekonomi – både nu och i framtiden. Många gymnasie- och högstadieelever i Sverige har fått utbildning för att kunna fatta kloka beslut kring sin ekonomi för att undvika fällor och kunna förverkliga sina drömmar. Detta är möjligt tack vare målinriktat arbete från Sparbanksstiftelser, Swedbank och Sparbanker.

Ung företagsamhet

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga och det behövs många nya företagare och företagsamma medarbetare för att säkra Sveriges tillväxt. Därför stöttar vi UF i Skåne. Ett av våra engagemang är som tävlingsvärd för årets Samhällsentreprenör, ett pris som premierar de UF företag som hittat en lösning på ett samhällsproblem och genom sin affärsidé kan göra skillnad både för individ och samhälle.

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne Kulturstipendier

Årligen delar stiftelsen ut sex kulturstipendier till konstnärer, unga inom sin konstform, inom dans, litteratur, konst, teater, musik och film. Stipendiaterna utses av jurygrupper där sakkunniga inom respektive område ingår tillsammans med represenanter från stiftelsens styrelse. Varje stipendiat erhåller 50 000 kr vardera vid en årlig stipendieceremoni där de också får träffa respektive jurygrupp.

Skånes Idrottsledarstipendier

250 Idrottsledarstipendier delas ut till idrottsledare inom barn- och ungdoomsverksamheten årligen. Detta sker i samverkan med övriga sparbanksstiftelser i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne. Bra idrott bygger på att det finns bra ledare som instruerar, inspirerar och stödjer de unga idrottarna. Idrottsföreningarna är viktiga och engagerar årligen väldigt många unga. Detta skapar förutsättningar för god hälsa och är en viktig rörelsesatsning.

Regionala satsningar

Ett fåtal projekt som genomförs i flera av stiftelsens verksamhetskommuner samtidigt. Dessa ansökningar förbereds och avtalas genom kontakt med stiftelsens kansli och/eller styrelse innan ansökan lämnas in.

Regionala projekt

Plantering SIL

Societal Imapct Lab (SIL)

Societal Impact Lab är ett idéutvecklingslabb för forskare vid Malmö universitet. Avsikten med labbet är att främja forskarnas arbete med nyttiggörande med målsättningen att forskningsresultat ska implementeras och spridas i samhället för hållbar långsiktig samhällsnytta. 

Skånes Ungdomssymfoniorkester – SKUSO

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en regional skånsk symfoniorkester samt en regional kör bestående av ungdomar från Skånes alla kulturskolor i åldrarna 12-16 år. Under vecka 8 samlas över 130 ungdomar för att tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester och körledare lära av varandra, spela tillsammans och i slutet av veckan framföra en konsert i stora konsertsalen på Malmö Live för familj, vänner och inbjudna gäster. Vi vill med stödet till SKUSO skapa en gemenskap för våra unga musiker - ett musikläger som ska stimulera till att fortsätta satsa på sin musik.

Lokala satsningar

De projekt som beviljas finansiering och som genomförs i en av stiftelsens prioriterade kommuner.

Hållbara projekt

Hållbar samhällsutveckling är viktigt för oss och vi beviljar finansiering årligen till ett stort antal verksamheter som kan kopplas till de globala hålbarhetsmålen.