Meny
Om oss
Ansökningar och projekt

Styrelse och VD

Stiftelsen har sitt säte i Malmö. Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av sex ledamöter tillsammans med stiftelsens verkställande direktör. Styrelsens ledamöter ska tillsammans med förtroenderåd och VD främja stiftelsens förankring i verksamhetsområdet samt samverka med Swedbank.

Vi är styrelsen

Styrelseledamöters uppdrag

Styrelsen ska med sina erfarenheter, sin kompetens och sitt samhällsengagemang förvalta och utveckla stiftelsen. Styrelsen ska verka inom ägarfrågor, säkerställa samarbete med Swedbank, förvalta stiftelsens förmögenhet samt arbeta med samhällsutveckling. Styrelsens arbete ska genomsyras av stiftelsens evighetsperspektiv.

Styrelseledamöterna och ansvarsområden

Ordförande

Björn Bergman

Tel: 070-223 86 24

VD

Sanne Mårtensson

Tel: 0733-72 26 06

Malmö/Lomma/Burlöv

Charlotte Lundgren

Vellinge/Svedala/Trelleborg

Malin Eggertz Forsmark

Landskrona

Ingrid Bengtsson Rijavec

Helsingborg

Joakim Svensson

Klippan/Perstorp/Bjuv

Johannes Pålsson