Meny
Om oss
Ansökningar och projekt

Hållbar samhällsutveckling

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne värnar om en hållbar framtid.

Stiftelsen arbetar med hållbar samhällsutveckling. Dels genom att samverka med andra sparbanksstiftelser inom ramen för vårt ägande av Swedbank och genom vår egen förvaltning och anslagsverksamhet.

Stiftelsens verksamhet och anslagsgivning ska vara hållbar

Stiftelsens verksamhet och anslagsgivning ska vara hållbar, både idag och i framtiden. Vi kategoriserar vår anslagsgivning och över 80% av alla verksamheter som vi finansierar kan knytas till något av de 17 hållbarhetsmålen. Vi finner främst kopplingar till mål 3, 4, 10 och 11. Årligen kan vi koppla vår anslagsverksamhet till flertalet av de 17 globala målen.

Hållbarhet i ditt projekt

Förbered några rader om hur ni tänker hållbart kring ert projekt, gärna i förhållande till något av de 17 Globala Hållbarhetsmålen som finns i Agenda 2030.

Hållbara projekt
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies

Hållbarhetsinformation

Hållbarhet för oss när vi bedömer ansökningar inkluderar framförallt tre delar:

 • välmående miljö och klimat
 • samhällen där människor mår bra
 • hållbar ekonomi

Alla projekt som vi beviljar finansiering bedöms vara viktiga för en hållbar samhällsutveckling, även om det inte passar in under ett Agenda 2030-mål.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies

Hållbar kultur

Kultur är en viktig del av mångas liv och förenar människor över hela samhället. Ibland är kulturprojekt svåra att koppla till Agenda 2030-målen. Fundera över:

 • innebär projektet även en utbildningsinsats
 • kan verksamheten kopplas till bevarande av kulturarv
 • är projektet en jämlikhetssatsning eller berör integration
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies

Hållbar idrott

Idrottsprojekt kan ofta kopplas till flera av Agenda 2030-målen:

 • rörelse och aktivering kopplas till mål 3 som handlar om hälsa
 • inkludering, jämställdhet och jämlikhet kopplas till mål 5 eller 10
 • ledarutveckling för unga kan vara en satsning som i framtiden ger deltagarna värdefull kompetens i ett framtida arbetsliv
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies

Hållbar utbildning

Utbildning är avgörande för ett hållbart samhälle och en central del i FN:s globala mål.

 • Mål 4 God utbildning för alla har 10 delmål som berör just utbildning
 • Mål 8 kan vara aktuellt för kompetenser kring ungas framtida anställningsbarhet
 • Mål 10 gäller om syftet är att främja social, ekonomisk eller politisk inkludering

Exempel på hållbara projekt

Alla har en bakgrund – Skånes Stadsmission

Café David har en skaparverkstad för de cirka 160 unika individer som dagligen besöker Stadsmissionens verksamhet. Detta ska vara en plats för kreativitet och konstnärligt uttryck för personerna som lever i stor utsatthet. Styrkan i verksamheten är helhetssynen på människan, delaktighet och socialt sammanhang. Fem olika teman har drivits som projekt: 

 • Ramar - konstprojekt som ska ge mat till själen
 • Låt rösterna höras - musikverkstad
 • Låt rösterna höras - skrivarverkstad
 • Textil kraft - återvunnen textil och återvunnen egenmakt
 • Hem - en muralmålning som ska ge tro på förändring och inge hopp

Biodling – Rydebäcks scoutkår

Scouterna arbetar och strävar efter att lära känna och vårda naturen. I den andan startar två scoutkårer gemensam biodling för att lära barn och ungdomar mer om vikten av biologisk mångfald och på köpet lära sig producera honung. Biodlingen sker parallellt med den vanliga verksamheten och under terminernas gång gör scouterna besök vid kuporna för att se hur det går för dem, hur man skördar, slungar och tappar honung och för att framställa produkter av bivax såsom ljus, eller salva. Detta ska också vara ett sätt för scoutkårerna att generera avkastning, skapa förståelse för projekteknomi och  som förhoppningsvis kan göra verksamheten självförsörjande i framtiden.