Meny
Om oss
Ansökningar och projekt

Ansöka om bidrag

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne verkar för samhällsutveckling genom att bevilja ekonomiskt stöd till lokala och regionala projekt inom kultur, idrott, utbildning, näringsliv och forskning.

Vi tar emot ansökningar under perioderna 1-31 mars samt 1-30 september. Tänk på framförhållning i er ansökan. Besked lämnas i november och maj. Vi beviljar inte projekt som redan är genomförda eller påbörjas innan beslut från oss.

Vårt verksamhetsområde

Varje år stöttar vi ett stort antal projekt och lokala initiativ i Skåne. Här får du viktig information om hur du söker anslag hos oss. 

För projekt som rör andra kommuner är du välkommen att ta kontakt med någon av de andra sparbanksstiftelserna.

Så gör du en ansökan - hjälp och guidning i ansökningsprocessen

Läs anslagspolicyn

Läs noga så du söker för verksamheter och projekt som stiftelsen kan och får bevilja.

Stiftelseförordnandet reglerar vad vi får och inte får lämna stöd till. Stiftelsen ska verka för samhällsutveckling och gör detta tillsammans med Swedbank. Stiftelsens finansiering kommer från avkastning på stiftelsens Swedbankaktier och får användas för kontanta bidrag till fysisk eller juridisk person för forskning, näringsliv, kultur, utbildning och idrott.

Förbered information

I ansökningsformuläret vill vi läsa om syfte, mål, beskrivning och budget.

Första steget för att ansöka är att skapa en inloggning i vårt ansökningssystem. Tänk på att använda epost till förening eller organisation som inloggningsnamn, ej din personliga epostadress. Detta underlättar för eventuella efterträdare inom er organisation.

Tips och hjälp

Här finns förtydliganden och tips för sökande.

När vi går igenom ansökningar är det viktigt att vi har all information tillgänglig i ansökningsformuläret. Det kan ibland vara svårt att veta vad vi särskilt tittar på. Nedan kommer lite tips och länkar som kan vara användbara!

Hållbarhetskoppling

Sökande ska beskriva hållbarhetskoppling och här finns mer information som kan hjälpa till.

Att göra en ansökan 

Praktisk information kring vårt ansökningssystem.

När ansökan är inlämnad

Information om vår process och beslutsdatum.

Beviljade anslag

Alla som lämnat in ansökningar får beslut via epost sista veckan i maj för vårens ansökningsomgång och sista veckan i november för höstens ansökningsomgång.

Vi är stolta över de anslag vi delar ut årligen och tillsammans med Swedbank är vi ett kretslopp för hållbar samhällsutveckling. Vi vill gärna synas tillsammans med er som fått beviljade anslag.

Idrottsföreningar

Om ni söker för en idrottsförening är det bra om ni även sökt finansiering hos RF-SISU Skåne. Genom dem erbjuds också många bra och kvalitetssäkrade utbildningar. Behövs annan finansiering för dessa utbildningar kan ni ansöka för detta hos oss.

RF-SISU Skåne har även bra hållbarhetsinformation för idrottsföreningar. Läs mer där innan ni skriver er ansökan.

Min sida

Här loggar du in till vår ansökningsportal. Du hittar öppna ansökningsperioder, meddelanden kopplade till dina ansökningar samt även rapporter och rekvisitioner.

GDPR-information

Här kan du läsa vår GDPR-policy samt rutiner för rensning av personuppgifter kopplade till ansökningar.

Vanliga frågor och svar