Meny
Om oss
Ansökningar och projekt

Om stiftelsen

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne stiftades 1991. Då hette stiftelsen Sparbanksstiftelsen Skåne men år 2024 bytte stiftelsen namn till Swedbanks Ägarstiftelse Skåne för att tydliggöra sin koppling till Swedbank. Sedan start har stiftelsen arbetat med ägarfrågor kopplat till sitt ägande i den bank som idag är Swedbank.

Stiftelsen arbetar aktivt med samhällsutveckling och har sedan stiftandet möjliggjort utveckling för hundratals olika projekt och verksamheter. Detta genom stort engagemang från styrelse, förtroenderåd och VD. Detta arbete sker i kombination med nätverkande, lokala aktiviteter och genom anslagsgivning. Att engagera sig, dela med sig och inspirera är viktigt för att ständigt kunna medverka till en hållbar och långsiktig utveckling i Skåne.

Styrelse och VD

Styrelsens ledamöter ska tillsammans med förtroenderåd och VD främja stiftelsens förankring i verksamhetsområdet samt samverka med Swedbank.

Förtroenderåd

Förtroenderådets uppgift är att representera stiftelsen lokalt i syfte att nå fler aktörer som tillsammans med stiftelsen och Swedbank kan verka för samhällsutveckling. 

Logotyper

Vi är stolta över de anslag vi som ägarstiftelse till Swedbank delar ut årligen, och som bidrar till att utveckla vårt verksamhetsområde. Kontaka oss för samarbete, exponering och logotyper.

Verksamhetsområde

Vi prioriterar projekt i dessa kommuner:

Bjuv, Burlöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Övriga stiftelser i Skåne

Stiftelsen Gripen

Verksamhetsområde: Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

Stiftelsen Gripen (gripen.se)

Sparbanksstiftelsen 1826

Verksamhetsområde: Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge

Sparbanksstiftelsen 1826 (sparbanksstiftelsen1826.se) 

Sparbanksstiftelsen Finn

Verksamhetsområde: Eslöv, Lund, Kävlinge, Staffanstorp

Sparbanksstiftelsen Finn (sparbanksstiftelsenfinn.se)

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta

Verksamhetsområde: Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Eslöv, Svalöv, Tomelilla, Ystad

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta (sparbanksstiftelsenfof.se)

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne äger aktier i Swedbank

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne äger - tillsammans med elva andra sparbanksstiftelser i Sverige - cirka 3,5 procent av aktierna i Swedbank.

Avkastningen av aktierna i Swedbank får Swedbanks Ägarstiftelse Skåne använda för att främja utvecklingen i Skåne genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens. Detta innebär att stiftelsen arbetar aktivt med ägarfrågor avseende Swedbank.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även stödja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Kretsloppet