Meny
Om oss
Ansökningar och projekt

Vårt Förtroenderåd

Förtroenderådet och Ungdomsförtroenderådet består av ledamöter med lokal förankring i stiftelsens verksamhetsomårde i Skåne. Deras uppgift är att representera stiftelsen lokalt i syfte att nå fler aktörer som tillsammans med stiftelsen och Swedbank kan verka för samhällsutveckling. 

Förtroenderådets medlemmar

Vellinge

Per Christiansson

Pia Sandin

Vilma Jacobsen, ungdomsförtroenderåd

Trelleborg

Lars Svensson

Jeanette Wallin

Elin Jönsson, ungdomsförtroenderåd

Svedala

Thekla Hall

Markus Lindberg

Thomas Tegger, ungdomsförtroenderåd 

Malmö/Burlöv

Johan Norberg

Eva Carlsvi

Sofie Bachrach

Ali Salah

Frida Trollmyr

Ahmed Elhassen, ungdomsförtroenderåd

Lomma

Hannes Pennsäter

Landskrona

Leila Khammari

Jenny Ekbladh

Casper Sandin, ungdomsförtroenderåd

Helsingborg

Pia Jeppsson

Daniel Nilsson

Martina Arnér

Felicia Melin Andersson, ungdomsförtroenderåd

Bjuv

Patrik Hohmann

Klippan

Jonna Andersson

Perstorp

André Ågren

Förtroenderådets utskott i val- och arvodesfrågor

Förtroenderådets utskott i val- och arvodesfrågor är stiftelsens Valberedning. Detta utskott arbetar framförallt med att ta fram förslag till styrelsen på ledamöter till både styrelse och förtroenderåd.

Valberedningen består av förtroenderådsledamöterna Thekla Hall, Lars Svensson och Daniel Nilsson. Kontakt förmedlas av VD Sanne Mårtensson. 

Förtroenderådsledamöters uppdrag

Förtroenderådsledamöter ska med sina erfarenheter, sin kompetens och sitt samhällsengagemang utveckla stiftelsens samarbete med Swedbank och stiftelsens verksamhet för bästa samhällsnytta.

Stiftelsens valberedning